Corporate Finance

Målgruppen er små og mellomstore selskaper med behov for bistand ved strategiprosesser, kjøp eller salg av virksomhet, eierspørsmål, kapitalutvidelser og ekstern finansiering. Vi kan etter behov bistå med analyser og rådgivning i deler av prosessen eller bidra i hele prosessen. Konkret kan vi bistå med:

Celio
Hovedside Kontakt                                              Click here for English version
Celio