Celio

Celio bistår små og mellomstore selskaper som har behov for økonomisk, administrativ eller finansiell kompetanse på midlertidig eller permanent basis. Vi legger vekt på at rådgivningen er tilpasset kundens behov og er praktisk og kostnadseffektiv. Vårt arbeid vil dels utføres ute hos kunden, dels fra vårt kontor med oppfølging per telefon og e-post.

Celio tilbyr rådgivning innen følgende områder:

CFO-for-hire

Sikrer høyt kvalifisert styringsinformasjon til ledelse, styre og eiere til en kostnad tilpasset bedriftens størrelse. Passer for små og mellomstore bedrifter med høye ambisjoner og profesjonelle og krevende eiere og styre.

Styre

Styreleder, styremedlem, styresekretær

Corporate Finance

Verdivurderinger
Informasjonsmemorandum/forretningsplan
Due diligence og transaksjonsstøtte ved kapitaltransaksjoner

Celio
HovedsideKontakt                                              Click here for English version
Celio